poniedziałek, 27 czerwca 2011

Co działo się na spotkaniu 26 czerwca

O tym, co działo się na spotkaniu 26 czerwca

Wpisujmy do kalendarza swoje obecności i ew. spodziewane nieobecności. Jest wielce pomocne, jeśli możliwie wcześnie wiemy, kto będzie obecny.

Liczba w nawiasie kwadratowym oznacza minimalną liczbę osób potrzebną do posługi. Np. [6+] oznacza, że potrzeba 6 i więcej ministrantów.

Prosimy również, aby każdy, nawet jeśli nie wpisał się do kalendarza, przyszedł do zakrystii i zorientował się, czy potrzeba jego pomocy.

+ zagadnienie sutanelli i komży
+ próba do posługi MC
+ M siedzi prosto bez opierania się
+ M wykonuje jeden gest na raz
+ M asystujący kapłanowi z Kom. Św. robi to bez przyklękania
+ Ewangelia: MM poza formacją MC-T-AA stoją zwróceni do Księgi; T i MC na wysokości rogu ołtarzaZAGADNIENIA DO ZASTANOWIENIA I ZADANIA:

* WSKAZÓWKI OGÓLNE.doc
* przyjrzeć się planowanym celebracjom
* Wpisujmy do kalendarza swoje obecności w miarę możliwości podczas naszego spotkania.
* MM ćwiczą śpiew, aby w razie potrzeby, zgodnie z przepisami liturgicznymi, mogli jako chór/schola wykonać w czasie Mszy śpiewanej wszystkie części stałe i części zmienne [np. recto tono (na jednym tonie)]
* Czy okadzać NS 3x3 (dotychczasowy zwyczaj), czy też 3x2 (Caeremoniale Episcoporum 1886, Liber secundus, Caput VIII, 70.: „[…] thurificat Sacramentus Corporis et Sanguinis Domini, dum elevatur, ter pro unoquoque ducens thuribulum.”); powszechnie stosuje się 3x2
* przykl. na Veni Creator w Alleluia, gdy śpiewane


* zapytać Ojca:
* Poprosić Ojca, żeby w niedziele oraz dni powszednie ogłaszał spotkania i próby służby liturgicznej, zaznaczając, że każdy odpowiednio przygotowany ministrant, który najbardziej potrzebuje zdobywania doświadczenia w prezbiterium, ma pierwszeństwo w służbie. – szczególnie ważne u św. Klemensa

poniedziałek, 20 czerwca 2011

Zapraszamy na spotkanie i próbę w niedzielę 26 czerwca

W niedzielę 26 czerwca w kościele św. Benona po Mszy św. o 10.00 odbędzie się spotkanie i próba kandydatów na ministrantów oraz ministrantów, którzy pełnią już posługę w prezbiterium.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

A.M.D.G.

poniedziałek, 13 czerwca 2011

Co działo się na spotkaniu 12 czerwca

Co działo się na spotkaniu 12 czerwca

O tym, co działo się na spotkaniu 12 czerwca

Wpisujmy do kalendarza swoje obecności i ew. spodziewane nieobecności. Jest wielce pomocne, jeśli możliwie wcześnie wiemy, kto będzie obecny.

Liczba w nawiasie kwadratowym oznacza minimalną liczbę osób potrzebną do posługi. Np. [6+] oznacza, że potrzeba 6 i więcej ministrantów.

Prosimy również, aby każdy, nawet jeśli nie wpisał się do kalendarza, przyszedł do zakrystii i zorientował się, czy potrzeba jego pomocy.

+ próba do bierzmowania
+ podczas aspersji wszyscy MM klęczą, gdy C klęczy; gdy C pokropi ołtarz i siebie, wstaje – wtedy wstają też MM; wtedy C kropi służbę liturgiczną
+ schodzenie ze stopni: schodzenie z uwzględnieniem bocznej części stopni; obrót
+ III niedziela lipca – formularz Mszy św.: Dominica III Iulii: In Solemnitate Ss.mi Redemptoris
+ Uniwersalny sposób ustawienia sprzętów na kredencji i zbierania tacy
+ Propozycja, aby MM ćwiczyli śpiew i w razie potrzeby, zgodnie z przepisami liturgicznymi, mogli jako chór/schola wykonać w czasie Mszy śpiewanej wszystkie części stałe i części zmienne recto tono (na jednym tonie)
+ sygnaturka na rozpoczęcie celebracji (przed aspersją); C po przebraniu się w zakrystii wychodzi do prezbiterium razem z MC bez sygnaturki
+ Przygotowanie do służby we Mszy śpiewanej.
+ Jacek jest gotów do posługi A1.
+ Jacek jest gotów do posługi M we Mszy czytanej.


ZAGADNIENIA DO ZASTANOWIENIA I ZADANIA:

Wpisujmy do kalendarza swoje obecności w miarę możliwości podczas naszego spotkania.

* zastanowić się wspólnie z Ojcem nad zakupem sutanelli i komży, abyśmy byli gotowi na rozpoczęcie celebracji u św. Klemensa
* przyjrzeć się planowanym celebracjom
* nowi MM na próbie w sutanellach
* WSKAZÓWKI OGÓLNE.doc
* Czy okadzać NS 3x3 (dotychczasowy zwyczaj), czy też 3x2 (Caeremoniale Episcoporum 1886, Liber secundus, Caput VIII, 70.: „[…] thurificat Sacramentus Corporis et Sanguinis Domini, dum elevatur, ter pro unoquoque ducens thuribulum.”); powszechnie stosuje się 3x2


* zapytać Ojca:
* ampułki, welon, bursa
* Przeprowadzka i próba u św. Klemensa: wstępnie proponowany termin: niedziela 26 czerwca
* zastanowić się wspólnie z Ojcem nad zakupem sutanelli i komży, abyśmy byli gotowi na rozpoczęcie celebracji u św. Klemensa
* Poprosić Ojca, żeby w niedziele oraz dni powszednie ogłaszał spotkania i próby służby liturgicznej, zaznaczając, że każdy odpowiednio przygotowany ministrant, który najbardziej potrzebuje zdobywania doświadczenia w prezbiterium, ma pierwszeństwo w służbie. – szczególnie ważne u św. Klemensa