niedziela, 25 września 2011

Co działo się na spotkaniu 25 września

Wpisujmy do kalendarza swoje obecności i ew. spodziewane nieobecności. Jest wielce pomocne, jeśli możliwie wcześnie wiemy, kto będzie obecny.

Liczba w nawiasie kwadratowym oznacza minimalną liczbę osób potrzebną do posługi. Np. [4+] oznacza, że potrzeba 4 i więcej ministrantów.

Prosimy również, aby każdy, nawet jeśli nie wpisał się do kalendarza, przyszedł do zakrystii i zorientował się, czy potrzeba jego pomocy.

+ porządek przyjmowania Komunii Świętej

+ służba do mszy śpiewanej (Missa cantata)

+ Piotr jest gotów do posługi A2 (Missa cantata).

+ Ariel jest gotów do posług A1 i A2 (Missa cantata) oraz M (Missa lecta).

wtorek, 13 września 2011

Zapraszamy na spotkanie i próbę w środę 14 września. Zapraszamy na spotkanie i próbę w niedzielę 25 września. Co działo się na spotkaniu 11 września

Zapraszamy na spotkanie i próbę w środę 14 września

W środę 14 września o 10.00 w kościele św. Klemensa odbędzie się spotkanie i próba do MSZY SOLENNEJ. Spotykamy się w zakrystii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.


A.M.D.G.


Zapraszamy na spotkanie i próbę w niedzielę 25 września

W niedzielę 25 września w kościele św. Klemensa po Mszy św. o 14.00 odbędzie się spotkanie i próba kandydatów na ministrantów oraz ministrantów, którzy pełnią już posługę w prezbiterium.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

A.M.D.G.


Co działo się na spotkaniu 11 września

Wpisujmy do kalendarza swoje obecności i ew. spodziewane nieobecności. Jest wielce pomocne, jeśli możliwie wcześnie wiemy, kto będzie obecny.

Liczba w nawiasie kwadratowym oznacza minimalną liczbę osób potrzebną do posługi. Np. [6+] oznacza, że potrzeba 6 i więcej ministrantów.

Prosimy również, aby każdy, nawet jeśli nie wpisał się do kalendarza, przyszedł do zakrystii i zorientował się, czy potrzeba jego pomocy.


+ MM siadają na Gloria, Credo, gdy C [i asysta] siada; postawa do czytań pozaliturgicznych (C bez manipularza) – MM mogą siedzieć

+ postawa MM podczas aspersji

+ Tomasz jest gotów do posług K i CF.

+ Ariel jest gotów do posług K i CF.

+ Piotr jest gotów do posług K i CF.

+ Seweryn jest gotów do posług K i CF.
ZAGADNIENIA DO ZASTANOWIENIA I ZADANIA:


- porządek przyjmowania Komunii Świętej; kto posługuje z patenami, kiedy brać patenę


- Uaktualnienie strony

- Miejsce cf z pochodniami

- dzwonki na podniesienie: 1 gdy zaczyna podnosić, 2. NS w górze 3. Gdy opuszcza; sugestia dla M

- poszczególne osoby okadza się w zależności od funkcji/roli jaką pełnią w trakcie Mszy Świętej.

- kiedy jakie rewerencje w związku z postawą stojącą lub klęczącą; M asystujący C przy udzielaniu Komunii Świętej

- skłony na imię Jezus, Maria i świętego wspominanego danego dnia; rewerencje czyni się w stronę krzyża lub mszału

- cantata: T schodzi przed stopnie do okadz. MM

- wystawienie: skłon na tantum

- michał: orp, rzutnik

- kalendarz celebracji na październik