poniedziałek, 31 października 2011

Zapraszamy na spotkanie i próbę we wtorek 1 listopada o 12:30

Zapraszamy na spotkanie i próbę we wtorek 1 listopada o 12:30

We wtorek 1 listopada o 12:30 w kościele św. Klemensa odbędzie się spotkanie i próba kandydatów na ministrantów oraz ministrantów, którzy pełnią już posługę w prezbiterium.

Przygotowujemy się do Mszy Requiem oraz absolucji.

Spotykamy się w zakrystii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

A.M.D.G.

czwartek, 27 października 2011

Missa cantata requiem z absolucją przy katafalku - VIDEO

+

Pozwalam sobie podać wszystkim link do strony z filmem pokazującym śpiewaną Mszę requiem wraz z obrzędem absolucji przy katafalku. Na najbliższym spotkaniu będziemy się przygotowywać m. in. do Dnia Zadusznego dlatego być może taka "pomoc naukowa" okaże się pomocna. Przy okazji dobrze widać w jaki sposób przygotowany został katafalk i jak wygląda całun którego wciąż szukamy.

Film uruchamia się po wciśnięciu >>Play Video

Requiem High Mass with Absolution over the Catafalque

Pozdrawiam
Ariel

poniedziałek, 24 października 2011

Zapraszamy na spotkanie i próbę w niedzielę 30 października o 12:30. Co działo się na spotkaniu 23 października

Zapraszamy na spotkanie i próbę w niedzielę 30 października o 12:30

W niedzielę 30 października o 12:30 w kościele św. Klemensa odbędzie się spotkanie i próba kandydatów na ministrantów oraz ministrantów, którzy pełnią już posługę w prezbiterium.

Spotykamy się w zakrystii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

A.M.D.G.Co działo się na spotkaniu 23 października

Wpisujmy do kalendarza swoje obecności i ew. spodziewane nieobecności. Jest wielce pomocne, jeśli możliwie wcześnie wiemy, kto będzie obecny.

Liczba w nawiasie kwadratowym oznacza minimalną liczbę osób potrzebną do posługi. Np. [4+] oznacza, że potrzeba 4 i więcej ministrantów.

Prosimy również, aby każdy, nawet jeśli nie wpisał się do kalendarza, przyszedł do zakrystii i zorientował się, czy potrzeba jego pomocy.

+ jest nam potrzeby całun i katafalk

+ Jacek jest gotów do posługi MC (missa cantata)

+ Mateusz jest gotów do posługi CF

+ ogólne wprowadzenie do ministrantury

+ przygotowanie do posługi we Mszy śpiewanej

+ M asystujący kapłanowi przy udzielaniu Komunii Świętej po zakończeniu udzielania Komunii idzie na swoje miejsce (zaniósłszy, jeśli trzeba, patenę na korporał) bez dodatkowych rewerencji; CZYSZCZENIE WSZYSTKICH PATEN ODBYWA SIĘ NAD KORPORAŁEM

+ C i MM odmawiają razem całe Agnus Dei

+ cantata: MC i T idą razem przed stopnie ołtarza po okadz. C po offert.

+ pod adresem http://spiewajmy.blogspot.com/ znajdziemy blog scholi, do uczestnictwa w której również jesteśmy zaproszeni


PRACA DOMOWA:

+ przeczytać w Mszale część RITUS SERVANDUS poświęconą mszy za zmarłych:
XIII - De his quae omittuntur in Missa defunctorum
(w dziale DOKUMENTY jest plik pomocniczy MISSA DEFUNCTORUM)


ZAGADNIENIA DO ZASTANOWIENIA I ZADANIA:

- kwartalny dzień skupienia dla MM; Msza ze słowem do MM, potem spotkanie; ustalić z Ojcem dogodny termin; wstępna propozycja: sobota

- potrzeba 8 komży do zestawu

- duch liturgii rzymskiej: powściągliwość, logika i prostota: eliminacja tzw. dzwonka na zamknięcie tabernakulum; argumenty merytoryczne

- długie wejście do prezbiterium, rewerencja przed stopniami ołtarza i przejście na swoje miejsca

- klęczenie na wysokości rogów ołtarza

- wejście/wyjście i ustawienie CF

- cantata: MC bez skłonu na mementa

- solemnis: okadz na ofert: MC asystuje C z lewej, A2 zabiera mszał, tym sposobem T zdąży spokojnie ustawić się obok D (po prawej) bez konieczności przechodzenia przed twarzą SD

- okadzenie Ewangeliarza / Mszału wg
Ritu servando Sollemnis.html

20. Itaque in plano presbyterii (C.Rit. d 192), ad Evangelii cornu consistit Subdiaconus medius inter Ceroferarios, facie ad parietem versa videlicet ad Epistolæ latus (CE. II,8,44), Diaconus autem librum aperiet, apertumque tradet Subdiacono, qui ambabus manibus ad partem inferiorem librum sic ante pectus elevatum tenet, ut facies et oculi tegantur. Deinde Diaconus iunctis manibus cantat «Dominus vobiscum»; deinde sinistram ponit super Evangeliarium (C.Rit. d 2572,11), pollice autem dextera signum Crucis signabit in principio Evangelii, quod erit cantaturus, interim cantans «Sequentia...», deinde seipsum signat, sinistra infra pectus posita. Thuribulum accipit a Thuriferario, qui post ipsum stat a dextris, vel Cæremoniario, et tunc Thuriferarius stat a sinistris, et ter librum ipsum incensat: in medio, a dextris et a sinistris ipsius Evangeliarii, quod correspondet sinistris et dextris Diaconi, et prosequitur Evangelium iunctis manibus. Ad nomen «Iesu», Mariæ et Sancti, versus librum caput inclinat. Si vero in Evangelio verba cantantur ad quæ genuflectendum sit, Subdiaconus et Ceroferarii non genuflectunt, Diaconus versus librum, Celebrans et omnes alii versus Altare genuflectunt (NCR 519).

poniedziałek, 10 października 2011

Zapraszamy na spotkanie i próbę w niedzielę 23 października o 12:30. Co działo się na spotkaniu 9 października

Zapraszamy na spotkanie i próbę w niedzielę 23 października o 12:30

W niedzielę 23 października o 12:30 w kościele św. Klemensa odbędzie się spotkanie i próba kandydatów na ministrantów oraz ministrantów, którzy pełnią już posługę w prezbiterium.

Spotykamy się w zakrystii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

A.M.D.G.Co działo się na spotkaniu 9 października

Wpisujmy do kalendarza swoje obecności i ew. spodziewane nieobecności. Jest wielce pomocne, jeśli możliwie wcześnie wiemy, kto będzie obecny.

Liczba w nawiasie kwadratowym oznacza minimalną liczbę osób potrzebną do posługi. Np. [4+] oznacza, że potrzeba 4 i więcej ministrantów.

Prosimy również, aby każdy, nawet jeśli nie wpisał się do kalendarza, przyszedł do zakrystii i zorientował się, czy potrzeba jego pomocy.

+ współpraca między MC i „archiparaphonistą” (osobą odpowiedzialną za śpiew)

+ nazwy poszczególnych rodzajów Mszy św. w dokumentach Kościoła

+ komże

+ podczas śpiewania „Tantum ergo” przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wykonuje się na klęcząco głęboki skłon na słowa „veneremur cernui”

+ rewerencje przy ołtarzach bocznych tylko podczas Mszy; podczas przygotowywania i sprzątania ołtarza bez rewerencji

+ poszczególne osoby okadza się w zależności od funkcji jaką pełnią w trakcie Mszy Świętej

+ porządek przyjmowania Komunii Świętej; A1 puszcza w obieg jedną patenę

+ ruchy T w prezbiterium; po konsekracji T przechodzi na drugą stronę ołtarza (jesli potrzeba) przed ołtarzem

+ tacę zbierają roztropni wierni odpowiednio ubrani

+ są gotowe pliki do posługi AA i T w MISSA SOLEMNIS

+ w dziale DOKUMENTY znajdziemy cenne pozycje książkowe; zachęcamy do lektury


PRACA DOMOWA:

+ przeczytać w Mszale część RITUS SERVANDUS poświęconą mszy za zmarłych:

XIII - De his quae omittuntur in Missa defunctorum

(w dziale DOKUMENTY jest plik pomocniczy MISSA DEFUNCTORUM)


ZAGADNIENIA DO ZASTANOWIENIA I ZADANIA:

- kwartalny dzień skupienia dla MM; Msza ze słowem do MM, potem spotkanie; ustalić z Ojcem dogodny termin; wstępna propozycja: sobota

- potrzeba 8 komży do zestawu

- duch liturgii rzymskiej: powściągliwość, logika i prostota: eliminacja tzw. dzwonka na zamknięcie tabernakulum

- M asystujący kapłanowi przy udzielaniu Komunii Świętej po zakończeniu udzielania Komunii idzie na swoje miejsce (zaniósłszy, jeśli trzeba, patenę na korporał) bez dodatkowych rewerencji; CZYSZCZENIE WSZYSTKICH PATEN ODBYWA SIĘ NAD KORPORAŁEM

- cantata: MC bez skłonu na mementa

- klęczenie na wysokości rogów ołtarza

- C i MM odmawiają razem całe Agnus Dei

- solemnis: okadz na ofert: MC asystuje C z lewej, A2 zabiera mszał, tym sposobem T zdąży spokojnie ustawić się obok D (po prawej) bez konieczności przechodzenia przed twarzą SD

poniedziałek, 3 października 2011

Zapraszamy na spotkanie i próbę w niedzielę 9 października o 12:30

W niedzielę 9 października o 12:30 w kościele św. Klemensa odbędzie się spotkanie i próba kandydatów na ministrantów oraz ministrantów, którzy pełnią już posługę w prezbiterium.


Spotykamy się w zakrystii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.


A.M.D.G.